Visjon

SBS Teknikk AS er en samarbeidspartner i å finne gode løsninger på både naturens og produsentens premisser.

Vårt firma holder sete i Brønnøysund, helt sør i nord-Norge.

Vår ambisjon, forsterket av vår beliggenhet, er at vårt distrikt skal være et knutepunkt for havbruksnæringen for vår kompetanse. Havbruksnæringen er mer enn noensinne basert på teknologiske løsninger. En effektiv og bærekraftig produksjon som blir mer og mer teknologiavhengig.

Vi vil skape et bærekraftig lokalt firma, skape gode arbeidsplasser med spisskompetanse nettopp mot denne næringen. En samarbeidspartner i innovative løsninger.