Bærekraft

Vi anser dette som vår kulturarv. Vi høster av naturen, vi lever av naturen. Effektiv og bærekraftig produksjon av noe så edelt som mat, innebærer bruk av avansert teknologi.